Fastgørelse af historiske nummerplader

Med Skatteministeriets oplæg til ny Registreringsbekendtgørelsen, som blev sendt i høring d. 25. juni 2013, introduceredes kravet om, pr. den 15. november 2015, at fastgøre nummerplader med de skruer og møtrikker, der udleveredes af SKAT.

Baggrunden er den for såvidt gode, at med de plasticrammer, som især mange bilforhandlere monterede på nye biler, var det alt for let at fjerne nummerpladerne. Det kunne ofte gøres uden brug af værktøj med de bare fingre.

Kravet giver dog anledning til problemer med fastgørelse af historiske nummerplader på især af type 6 på dem med 2 bogstaver og kulisser bag på til skruer med firkantede hoveder.  Kravet rammer sådan set også de køretøjer med de originale type 6 plader.

Type 1 – 5 bliver alle monteret med skruer, og mine observationer her er, at selvom det ikke er 100 % historisk korrekt, så er langt den overvejende del af type 1 – 5 plader faktisk monteret med SKATs ”autoriserede” skruer med hætter i henholdsvis sort eller hvid.

Det absurde består jo så i, at fastgørelsen af type 6 nummerpladerne til fulde opfylder formålet med det oprindelige krav, nemlig at det skal kræve værktøj at fjerne nummerpladerne.

  1. oktober 2013 sker en mindre justering af bekendtgørelsen, idet SKAT tilføjer et nyt stykke 4 i § 2 der lyder:

»Stk. 4. SKAT kan efter forudgående høring af Rigspolitiet tillade, at nummerplader på person- og varebiler monteres med andet fæstningsmiddel end skruer eller bolte med tilhørende hætter som anført i § 69, stk. 3, som affattet ved denne bekendtgørelse.«

Denne åbning er formentligt lavet for at muliggøre fremtidige befæstelsesmetoder, men giver strengt taget også mulighed for at få godkendt den gamle montagemetode fra type 6 pladerne. På henvendelse oplyser SKAT dog, at ingen har ansøgt eller fået denne dispensation.

Og teksten i § 9 blødes lidt op. Vi tager hele teksten her, da den beskriver de gældende krav til montering, også af historiske nummerplader:

»Stk. 3. Nummerplader skal være solidt monteret på køretøjet med henblik på at modvirke, at nummerplader tabes eller kan fjernes uden brug af værktøj. Nummerplader på person- og varebil skal fæstnes med mindst to skruer eller bolte, hvorimod det er valgfrit, om nummerplader på andre køretøjer fæstnes med skruer eller bolte. Skruer og bolte må ikke anbringes på en sådan måde, at nummerpladens læselighed nedsættes. Der må ikke anvendes pynteskruer. Skruer og bolte skal være dækket af en fastsiddende hætte i samme farve som det sted på nummerpladen, hvor skruen eller bolten fæstnes. Hætten skal være så fastsiddende, at den kun kan fjernes ved brug af værktøj. SKAT udleverer efter anmodning skruer med tilhørende farvede hætter til montering af nummerplader, men andre skruer, bolte og hætter kan anvendes.«

Det er nu muligt, at benytte andre skruer end de der udleveres fra SKAT, men problemet med Type 6 nummerplader er ikke løst fuldt tilfredsstillende.

 

Motorhistorisk Samråd høres om ny bekendtgørelse.

Skatteministeriet har sendt en ny udgave af Registreringsbekendtgørelsen i høring, og Motorhistorisk Samråd er som sædvanligt inviteret til at kommentere denne bekendtgørelse, inden den træder i vedtages.

I sit høringsmateriale lægger Skatteministeriet op til at ”historiske nummerplader” fritages fra de regler om fastmontering som gælder for andre typer af nummerplader. I Motorhistorisk Samråd finder vi det positivt, at Skatteministeriet i deres oplæg til ny registreringsbekendtgørelse har lyttet til vores bekymring og medtaget dette. I vores høringssvar lægger vi dog vægt på, at denne fritagelse ikke alene skal gælde de reproducerede nummerplader, men alle typer af emaljer nummerplader – altså også de originale af typerne type 1-6.

Skulle det ikke lykkes at sikre en generel fritagelse for nummerpladetyperne 1-6, vil vi arbejde for at sikre at den normale måde at fastgøre type 6 nummerplader på accepteres som lovlig montering af nummerpladerne.

Ikrafttrædelsesdatoen for den ny registreringsbekendtgørelse er 15. november 2015, hvilket sandsynligvis også bliver den dag, en fritagelse træder i kraft. Indtil da fraråder vi, at nogen begynder på drastiske tiltag med at bore huller i type 6 nummerpladerne for at opfylde de kræv som omtales i oplægget til ny registreringsbekendtgørelse af 25. juni 2013 (med ikrafttrædelse 15. november 2015).

Når der foreligger en endelig vedtagelse af en ny registreringsbekendtgørelse, vender vi tilbage med udfaldet i et nyhedsbrev og på vores hjemmeside.

 

Michael Deichmann

Motorhistorisk Samråd – historisk nummerplade ansvarlig

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *